Šumadija Omega - 10 godina
1

Aktuelnosti

Pozovite nas

Drvena ambalaža, euro palete, drvene palete, drvene kutije, drvene boks palete, transportne palete

ŠUMADIJA OMEGA

Drvena ambalaža

hero-drvena-ambalaza2
ŠUMADIJA OMEGA
Drvena ambalaža

Ukratko o transportnim paletama

Transportnom paletom se naziva namenski izrađena transportna podloga ravne površine, namenjena za olakšano manipulisanje, transportovanje i skladištenje robe.

Mogu biti izrađene od drveta, plastike, ili kombinacijom dva materijala (najčešće drveta i gvožđa).
Uredno složena roba na paleti čini jedinstvenu celinu koja se može lako utovariti, istovariti, slagati, transportovati i skladištiti. Sam proces slaganja robe na paletu naziva se paletizacijom.

Radi jednostavnijeg i bržeg skladištenja robe postavljene na paletama, javila se potreba za usklađivanjem dimenzija paleta izrađenih od strane različitih proizvođača.

Tim povodom Evropska Asocijacija za Palete (EPAL) propisuje standard za izradu paleta kojim se definišu dimenzije, materijal i način izrade čime se utiče na kvalitet i nosivost palete.

Drvena ambalaža

Transportne drvene palete

Euro palete

Paleta izrađena po EUR/EPAL standardu na sebi mora nositi pečat (EUR/EPAL) kojim se to potvrđuje, a što ujedno govori o vrsti drveta, minimalnom broju namenskih eksera za izradu euro paleta, dimenzijama elemenata od kojih je napravljena paleta i o dimenzijama i težini same euro palete.

Modeli euro (EUR/EPAL) paleta:

Model
Dimenzija
EUR 1 (Standardna paleta)
1200 x 800 x 144 mm težine 25kg
EUR 2
1200 x 1200 mm
EUR 3
1200 x 1000 mm
EUR 6
800 x 600 mm

Paleta sa oznakom „EUR/EPAL“ je standardizovana od strane Evropske Asocijacije za Palete, što omogućava da se koristi za transport robe unutar Evrope i bude prihvaćena u zameni „paleta za paletu

pogledajte galeriju eur/epal paleta

Jednokratne palete

Jednokratne palete se koriste u slučajevima kada transport robe ne zahteva palete izrađene po „EPAL“ standardu. Izrađuju se u više dimenzija i nosivosti od 800 do 1500 kg.

Pored potrebe za standardnim paletama, postoji i potreba za paletama koje služe za transport robe koja prelazi gabarite standardnih paleta, ili za transport robe za koju je standardna paleta većih dimenzija od potrebnih. I u tim situacijama naša firma Vam može izaći u susret.

Šumadija Omega d.o.o. pruža usluge izrade paleta prema tehničkoj dokumentaciji, tj. po specifikaciji kupca.

Drvene palete

pogledajte galeriju JEDNOKRATNIH paleta

Termička obrada

Drvo se široko koristi za proizvodnju kontejnera, paleta, kutija i sanduka. Odnosno ambalaže potrebne za transport robe.

Kao materijal je ekološki prihvatljivo i ima dobre karakteristike performansi. Međutim, prirodno drvo je najosetljivije na zaraze plesnima, patogenim mikrobima, štetnim insektima i malim glodarima. Iz tog razloga drvena ambalaža mora biti podvrgnuta fitosanitarnoj obradi.

Međunarodnom konvencijom za zaštitu biljaka (IPPC), utvrđen je međunarodni standard za fitosanitarne mere br. 15 (ISPM 15), koji propisuje tretmane kojima je potrebno podvrgnuti svako drvo, debljine veće od 6mm, koje učestvuje u međunarodnom transportu. Tim načinom se preventivno deluje kako bi se sprečilo širenje zaraze i insekata koji mogu uticati na biljke i Eko sistem.

Termičla obrada drveta - obeležavanje

Primer pečata kojim se obeležavaju tretirani proizvodi od drveta

Termička obrada drveta - Označavanje

Termička obrada je jedan od nezaobilaznih procesa, neophodnih za svu drvenu ambalažu kojom se vrši međunarodni transport robe.

IPPC standardom propisan je način kojim se tretira drvo i predmet od drveta tokom termičke obrade i podrazumeva zagrevanje drveta u toplotnim komorama dok njegovo jezgro ne dostigne temperaturu od 56°С u trajanju od najmanje 30 minuta. Na taj način vrši se otklanjanje potencijalnih parazita, ili štetočina.

Proizvodi od drveta koji su bili podvrgnuti tretmanu termičke obrade obeležavaju se pečatom kojim se to potvrđuje.

U okviru pečata nalazi se zaštitini znak međunarodne konvencije za zaštitu biljaka (IPPC) i istaknuti su podaci zemlje porekla i firme koja je izvršila tretman termičke obrade.

Naša kompanija je osposobljena za vršenje toplotnog tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje i za isto poseduje dozvolu broj 321-02-00089/2018-11 od 11.01.2018. godine izdatu od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije pod jedinstvenim brojem 102.

Drvena ambalaža

Poklopci za palete

Radi sigurnijeg i jednostavnijeg obezbeđivanja robe koja se transportuje na paletama mogu se dodatno koristiti poklopci za palete izrađeni od drveta.

Poklopci za palete mogu biti izrađeni u standardnim dimenzijama, ili po potrebi, kako bi ispratili veličinu palete kojom se roba transportuje.

Kao i za palete, moguća je termička obrada poklopaca.

Transportne drvene kutije i sanduci

Transportne drvene kutije, ili sanduci, primenjuju se u slučajevima kada transport robe zahteva dodatne mere obezbeđenja proizvoda koji je potrebno transportovati.

Drvene kutije za transport se najčešće prave od punog drveta, ili pločastih materijala (šper ploča, panel ploča/blažujka, OSB ploče, mdf).

Drvene boks palete

pogledajte galeriju TRANSPORTNIH DRVENIH KUTIJA I SANDUKA

Razlika između transportne kutije i sanduka

Drveni sanduci i kutije nisu isto.

Ako se obloga drvenog kontejnera može skinuti, a da pri tom noseća struktura ostane ne promenjena, takav drveni kontejner se može nazvati sandukom.

Ako skidanje obloga drvenog kontejnera rezultira time da nema načina da se pričvrste drveni elementi po ivicama kontejnera, onda se takav kontejner može nazvati kutijom.

Čvrstoća drvene transportne kutije meri se težinom koju može da podnese pre nego što se pričvrste obloge (poklopac, bočne i prednje strane).

„Skije“ na postolju su prilagođene viljuškarima za podizanje tereta.

Performanse transportne kutije veoma zavise od dizajna, vrste drveta (materijala), vrste pričvršćivača (eksera itd.), proizvođača itd.

Transportni drveni sanduci

Izrada ambalaže po specifikaciji kupca i prema tehničkoj dokumentaciji

U slučaju da Vam je potrebna ambalaža (paleta, kutija, ili sanduk) koja nije u standardnim dimenzijama, ili nije iz naše standardne ponude, moguća je proizvodnja paleta, kutija i sanduka po zahtevu, tj. specifikaciji kupca, a na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije.

Gde se nalazimo?

Predraga Markovića Alimpija 31, Piroman – Obrenovac 11507

Ne klizajući papirni (višeslojni) podmetač „STABILON 100“

Naša firma je ovlašćeni zastupnik kompanije „CGP coating innovation“.

Posebno možemo da istaknemo njihov proizvod „Stabulon 100“.

Ovde je reč o ne klizajućem papirnom višeslojnom podmetaču, namenjenom stabilizaciji bilo koje vrste pakovanja koje se transportuje na paletama.

Stabilon 100 - Ne klizajući višeslojni papirni podmetač

STABILON 100 - Karakteristike

Sastav:

Kvalitet proizvoda:

Način primene:

Paletizacija:

advanced-floating-content-close-btnAuto kozmetika za profesionalnu upotrebu
Šumadija Omega na Sajmu gradjevinarstva.