More measures

Plastični kontejner – 660l ravan poklopac 210

Opis

Plastični kontejner – 660l ravan poklopac 210 sa četiri okretna točka izrađen je od visoko kvalitetnog polietilena PEHD otpornog na udarce, temperaturne razlike, hemikalije i UV zračenja. Kontejner je opremljeni s četiri standardna zaokretna točka od kojih su dva s kočnicom.

Opcija kočnica: standardno kočenje (blokada pojedinačnog točka) ili centralno kočenje. Dodatne mogućnosti kod narudžbe kontejnera su poluga za nožno otvaranje poklopca, bravica za zaključavanje i graničnik smera kretanja kontejnera. Plastični kontejner – 660l ravan poklopac 210 poseduje mogućnost nadogradnje za indentifikaciju i merenje težine.

Izrađen je prema DIN standardu u skladu sa usvojenim zahtevima Evropske norme EN 840. Plastični kontejner – 660l ravan poklopac 210 poseduje dodatnu opciju motiranja otvora za reciklažu PET, papir, staklo . Dostupan je u zelenoj plavoj i žutoj boji.

zig1

Ask Us a Question?

Ask us a question?

We will contact you as soon as possible.